Quin món de knowmads!


Quan es parla dels treballadors del segle XXI, cada dos per tres apareix la paraulota "knowmad", una simpàtica barreja els mots anglesos "knowledge" i "nomad", és a dir: coneixement i nòmada. Aquest neologisme que faria les delícies d'en Màrius Serra serveix per a presentar un perfil professional que sembla que no para de créixer, el nòmada del coneixement, tant per les necessitats de l'economia, com pels interessos laborals de les generacions de "millennials" en avall. Encuriosit per aquest sorprenent retorn del nomadisme en versió 2.0, vaig anar a buscar alguna font original sobre el terme, i vaig descobrir que la paraula en qüestió va ser una afortunada creació d'un sociòleg nordamericà, John Moravec, però que qui el féu aterrar finalment a l'àmbit de la cultura popular empresarial fou una jove periodista madrilenya, Raquel Roca. Concretament, a través del llibre "Knowmads. Los trabajadores del futuro".

El primer que em va agradar del llibre fou la flaire sociològica que s'hi respira. Què voleu, el gremi tira! L'enfocament inicial, que recull les tesis de Moravec, contextualitzades amb les propostes de Bauman, em va fer l'efecte de captatio benevolentiae. Bàsicament, la tesi del llibre és: la societat està canviant, i aquest canvi afecta per igual les empreses, i les persones. Les empreses volen més flexibilitat, i les persones també. I el gran valor de la societat que arriba és el coneixement. I això provoca l'aparició del knòwmada: un professional lliure que fa treballar el seu coneixement per a unes empreses que necessiten aquest valor de forma creativa i independent. El problema és que la resistència al canvi és present per les dues bandes: per part dels treballadors que no volen o poden esdevenir knòwmades, i per unes empreses que no poden o volen adaptar-se a aquest nou treballador.

A partir d'aquesta tesi, Raquel Roca desplega un impressionant argumentari que aborda tota, o gairebé tota, la complexitat d'aquest fenomen. Roca analitza la realitat, discuteix visions, estudia casos i fins i tot llança propostes a llarg termini. El llibre, partint de la presentació del knòwmada, acaba esdevenint un veritable manual de gestió de persones per al segle XXI (i un imprescindible manual per a proactius recercadors de feina): gestió del canvi, humanització, digitalització, robotització, formació, habilitats, marca personal...

És molt interessant subratllar un aspecte sobre el que Roca no deixa d'insistir: "knòwmada" és, per sobre de tot, una actitud. Ni és una professió, ni és una formació, ni un lloc de treball, ni una fórmula jurídica o fiscal. Knòwmada és ser conscient de la dimensió individual del treballador-empresari, de la responsabilitat sobre l'acció, de la importància de les condicions que afavoreixin la creativitat, de la relació sistèmica entre treball i vida. Ja que parlem de sociologia, en diversos passatges del llibre he recordat la mirada de Weber sobre el concepte "beruf" (en alemany, paraula que defineix tant "professió" com "vocació").

Curiosament, el subtítol del llibre és enganyós ("Los trabajadores del futuro"). Perquè Raquel Roca remarca que no parla del futur, sinó del "presfut", un altre neologisme per col·lisió, en aquest cas de les paraules "present" i "futur". No parla del món que vindrà, sinó del món que avui ja està naixent. No parla de les empreses i els treballadors "del" futur, sinó de les empreses i treballadors "amb" futur. Important matís.

Si calgués fer alguna esmena a l'obra, jo potser lamentaria l'excés de futurologia, que en alguns casos treu força als arguments "presfut", que són en definitiva la gràcia de la proposta. I, potser, la mal resolta temptació vers l'optimisme banal (del que en vaig parlar fa poc en aquest blog), que sols es resol cap al final de llibre, on sí que apareixen algunes consideracions crítiques sobre els impactes d'aquest canvi social. Sí, és cert: Raquel Roca no presenta el knowmadisme, sinó que el reivindica. També és cert que, en defensa seva, podem dir que d'arguments no li'n falten. És un llibre que val la pena tenir a mà.

Raquel Roca
Knowmads. Los trabajadores del futuro.
LID Editorial
Primera edició: setembre del 2015

Comentaris