Elogi de l'artesà


Ho haig d'admetre: vaig comprar el llibre a Amazon sense fixar-me en el nombre de pàgines. I, quan vaig obrir la capsa, i vaig veure el totxo de quatre-cents fulls, em vaig espantar una mica. No pel llibre en sí, sinó perquè indubtablement això faria endarrerir més del que havia previst la lectura d'altres llibres de la filera de llibres pendents de la prestatgeria. Ara bé: cal dir que el llibre les val, aquestes quatre-centes pàgines. L'obra de Sennett és un tractat d'erudició que difícilment s'hagués pogut resumir més. El sociòleg americà recull en The Craftsman (en la traducció castellana, El artesano) un esplèndid passeig que esgota totes les possibles línies d'abordatge de l'ofici d'artesà, del treball artesà. Sennett fa un dibuix de l'evolució històrica de l'artesà des de la prehistòria fins a la revolució industrial; estudia les formes d'aprenentatge i de transmissió de l'ofici; ressegueix el paper que juga l'artesà en el si de les diverses formes socials on ha existit; observa la relació que s'estableix entre l'artesà i l'obra; dibuixa la dimensió física de l'artesà: la mà, el cos, l'habilitat; es detura en l'actitud de l'artesà: la pràctica, la repetició, la consciència, la imitació, la creativitat.

Sennett no fa una presentació del treball artesà: Sennett se submergeix en la profunditat de l'artesania, n'explora la complexitat, i projecta l'activitat artesana vers els àmbits de treball que a priori no consideraríem artesanals: l'informàtic artesà, el cirurgià artesà, el filòsof artesà. Des d'aquesta perspectiva, l'artesania se'ns presenta com la forma de conciliar humanitat i treball. En un món on el treballador es veu abocat a enfrontar-se al treball, llegir Sennett convida a recuperar el somni l'artesania com a ideal, com a model de repensar la feina de cara al segle XXI. Que cada empresa sigui un taller de mestres, artesans i aprenents units per la voluntat de crear, de fer la feina ben feta. No és això el que volem, quan parlem de nous lideratges, de compromís, d'emprenedoria i creativitat, i de tornar a situar la persona en el centre de l'empresa?

Richard Sennett
El artesano
Traducció: Marco Aurelio Galmarini
Editorial Anagrama
Cinquena edició: desembre del 20015 

(Psst: voleu conèixer el pensament de Sennett d'una manera més abreujada? Un llibre no substitueix l'altre, però feu una ullada a la conferència que Sennet va pronunciar al CCCB el 21 de desembre del 2009, i que el propi museu edità com a opuscle amb el -desencertat, per equívoc- títol de L'artesà. En 29 paginetes de no-res entendreu la idea de fons de la seva proposta: l'artesania no és una manera de treballar: és una manera de ser treballador.)

Richard Sennett
L'artesà
Traducció: Zoraida de Torres
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Primera edició: 2010


Comentaris