Participar és aprofitar el talent col·lectiu


Dimarts vaig anar a treure el cap a la presentació del nou portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya. La presentació en si podia tenir poc o escàs interès (fet i fet, la gràcia d'un bon portal és que hagi de menester poca o nul·la presentació) però, segurament en previsió d'això, els organitzadors van tenir l'encertada idea de prologar l'acte amb un diàleg sobre els reptes de la democràcia a l'era digital, a càrrec de l'experta en participació i activista per la transparència Simona Levi, i l'actual Director General de Participació Ciutadana, Ismael Peña-López, moderats per Roger Buch, responsable del Programa d'Innovació Democràtica de la Generalitat. La presentació estricta del portal, a càrrec de Jordi Foz, Secretari de Transparència i Govern Obert, d'aquesta manera multiplicava el seu interès, i encara més si tenim en compte que la benvinguda la donava el sempre imprevisible i sagaç Conseller Ernest Maragall.

L'acte va durar una hora i mitja ben bona, i m'estalviaré prou de resumir-lo, ja que va ser molt interessant, amb molt de contingut (útil!), i fer-ne un resum seria espatllar-ne el bon record que em va deixar. Sí que, en canvi, recullo aquí les frases que vaig anar anotant, a mode titulars, ja que penso que poden ajudar-nos a pensar la participació, tant al sector públic com, per analogia, al món de l'empresa. Us les ordeno per autoria, que és com vaig anar anotant-les:

Ernest Maragall:
 • Havíem abusat del concepte de participació, i vam acabar devaluant-la: la vam convertir en un mer tràmit. Però la participació ha d'interpel·lar: si no, no és participació.
 • Parlar de participació és parlar de democràcia, de com la ciutadania esdevé subjecte.
 • Havíem intentat definir i concretar molt què és participació i què no, i això no va funcionar: hem d'impulsar, estimular la participació, i no pas regular-la. 
 • Hem de crear hàbits de participació.
 • Participació és aprofitar el talent i la intel·ligència col·lectiva en benefici de la comunitat.
 • La participació millora l'eficiència de l'acció de govern.

Simona Levi
 • No volem que ens motivin a participar: volem canals per donar sortida a la nostra voluntat de transformar.
 • Les eines [en referència al portal] gamifiquen la participació, però no són el més important: el més important és definir què entenem per "participació".
 • Sovint confonem llibertat d'expressió amb participació: participació és corresponsabilitat.
 • Primer, no ens atrevim a donar la informació necessària a la ciutadania. I, després, acabem no demanant coresponsabilitat, perquè la ciutadania no té prou informació.
 • Tot procés participatiu ha de culminar amb un retorn final.

Ismael Peña-López
 • La bona eina de participació és la que facilita que la participació transcendeixi la pròpia eina.
 • La participació digital ha demostrat ser molt potent en dos aspectes: la diagnosi, i la deliberació. En canvi, hi ha dos camps on encara no ha sabut posicionar-se: la negociació, i l'execució.
 • Cal que la participació serveixi també per a transformar els propis processos participatius, perquè s'assemblin al funcionament habitual de la gent del carrer.
 • Hem d'oferir canals de participació, però també hem de donar eines per participar fora dels canals formals de participació.

Finalment, i ja en el torn de paraules, em va agradar descobrir que la plataforma de participació de l'Ajuntament, la famosa "Decidim", és un paquet de codi obert, que l'ajuntament posa a disposició lliure de tothom que ho necessiti. De fet, es va comentar que SOM Energia l'ha utilitzada com a base per a la seva plataforma corporativa de participació interna, i que el Consell d'Associacions de Barcelona està treballant per facilitar-ne l'ús a les entitats de la ciutat per als seus processos participatius interns. Això obre una porta molt interessant, ho haurem de seguir!

Comentaris