Qui sóc?

Jordi Puig i Martín (Barcelona, 1982). Visc a cavall del Vallès Oriental i la Garrotxa.

M'agrada la sociologia de la religió: l'aparició i desenvolupament dels fenòmens religiosos. Les noves formes d'espiritualitat. Els conflictes religiosos. El paper de la religió en les societats contemporànies. Els límits del concepte "religió". Les diverses formes de definir el principi de laïcitat. La llibertat religiosa. L'anàlisi d'organitzacions religioses.

M'agrada la sociologia de la cultura, en especial pel que fa a la cultura popular. La construcció social de la cultura popular. Les ideologies legitimadores de la cultura popular: romanticisme, nacionalisme, marxisme. Cultura popular, patrimoni i identitat. La qüestió dels noms: folklore, cultura popular, cultura tradicional, costums, cultura d'arrel, cultura obrera... Els usos polítics de la cultura popular. Cultura popular i cultura de masses.

M'agrada l'epistemologia de les ciències socials. Les ciències socials i la resta de les ciències. La diversitat de ciències socials: sociologia, antropologia, psicologia, economia... La relació entre sociologia, filosofia i història. Les opcions metodològiques de la sociologia: construccionisme social, sociologia analítica... La paradoxa de la comprensió de la ment humana. Les ciències socials davant la neurociència.

M'agrada la sociologia aplicada a la gestió pública: participació ciutadana, polítiques socials, polítiques educatives, polítiques culturals, gestió de la diversitat religiosa. 

M'agrada la sociologia aplicada a la gestió d'equips i de persones: els recursos humans i la sociologia del treball. 

M'agrada la música domèstica: tocar pel sol fet de tocar, per gaudir de l'experiència de fer música. Conèixer i tocar instruments musicals. La música antiga, entesa com a recreació amb criteris històrics. Els "músics de flabiol i bombo". La història de la música. El blues, el jazz, el flamenc, la sardana llarga, el fado, el rebético i la resta de músiques nascudes durant la industrialització. Descobrir gèneres musicals, especialment la música urbana contemporània. M'agrada tocar amb els amics, i fer amistats a través de la música.

M'agrada l'excursionisme no competitiu. Saber el nom de muntanyes, masos, rius... Conèixer els camins. Gaudir de la natura: fauna, flora, geologia, meteorologia, astronomia. 

M'agrada rodar per Barcelona amb bicicleta de pinyó fix. 

M'agraden les llengües: identificar-les, saber on es parlen, a quina família pertanyen. El poliglotisme passiu. L'esperanto. La llibertat lingüística i els drets lingüístics.

Algun dia aprendré a dibuixar.